Egyre távolabb a kereszténységtől

A cikk olvasási ideje kb. 2 perc

Azt a vallást, amit ma kereszténységnek nevezünk az nagyon távol van Jézus tanításaitól. Az egyház ezt természetesen soha nem vallotta be és soha nem is fogja bevallani, ugyanis meg vannak róla győződve, hogy tanításaik megegyeznek a krisztusi eszmékkel. De vajon mikor is térült el a kereszténység Jézus tanításaitól?

Egyre nagyobb válságokat élünk meg, fokozódnak ezzel együtt a belső zavargások is. Ez egyet jelent, amit már mindenki jól tud, ha máshol nem akkor a lelke mélyén: valami nagyon elromlott a világunkban. Világunkban a pénz az abszolút uralkodó, ez persze másfajta életfelfogást és életvitelt eredményezett. Sokan fordultak a keleti vallások felé is, elfelejtve a kereszténységet, Jézus tanításait.

Jézus pontosan olyan volt mint a többi ember, csak abban különbözött, hogy Isten-Ember azonosságot tekintette alapnak.

9

Nem tanított új erkölcstant, helyette saját életével tanította a lényeget. Soha nem nézett le senkit, nem volt a szemébe soha alá- és fölérendeltség, nem számított a rang és a vagyon.

Jézus szerint az embereknek egy hatalmas bűne van: az Istennel szemben elkövetett hűtlenség. Fontosnak tartotta az egymás iránti hűséget. Jézus főhatalommal rendelkezett, minden szava beavatás volt, de a hatalmával csak nagyon ritkán élt, konkrétan egyetlen egy esetben volt hajlandó, amikor valakit fel kell oldoznia a bűnei alól. Szavaival összekötötte a felső és az alsó világot: nem szétválasztotta, hanem egyesítette. Amit Jézus szeretetnek nevezett, az a létezés tisztultságának a legmagasabb foka. Gyakorlatilag semmi sem valósult meg a tanításaiból. A kereszténység beavatássá válásának három ellensége volt: a papság, mert vallássá tette Jézus tanításait. A politikai hatalom, aminek az volt az érdeke, hogy ők uralják az embereket és ők mondják meg, hogy miben higgyenek és mi a jó. A tudományos gondolkodás, amely valóságos ellenségnek tekintette Jézus Krisztus tanításait. Ez a három ellenség nem tudott mit kezdeni a Jézus által keltett zavarral, valamint azzal, hogy Jézus nem az élet terhein akart könnyíteni, hanem csupán az ember eredeti állapotát akarta helyreállítani.

About worldsoul

Check Also

Jelentés a könyvfesztiválról

Szerzőként megjelenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon talán minden író álma. Hatalmas élmény találkozni az olvasókkal, …