Tag archivum: törvény

Amennyit adunk annyit kapunk

Az asztrológia szimbólumrendszerében gyönyörű tényező a Vénusz bolygó ősenergiája. Ebben rejlik a szépről, a jóról és a harmóniával alkotott fogalmunk a külvilággal és önmagunkkal kapcsolatban, annak megfelelően, ahogyan a horoszkópunkban a Vénusz elhelyezkedik. Az egészséges önértékelésünk kialakulásában igen fontos szerepet tölt be a Vénusz hatásmechanizmusa. A születési horoszkópunk alapos vizsgálatából …

Elolvasom »

Betegség és lélek

A modern orvostudomány nemrégiben megerősítette azt a feltételezést, hogy léteznek lelki eredetű betegségek. Egy állítás azonban ennél jóval merészebb, mégpedig az, hogy minden testi és mentális tünet lelki okokra vezethető vissza. A betegség megjelenése azt jelzi, hogy kibillentünk az egyensúlyi állapotból – lefordítva ez azt jelenti, hogy nem vagyunk egészségesek. …

Elolvasom »

Egyszerűsített foglalkoztatás 2. (2010. évi LXXV. törvény)

A munkavállaló részére járó díjazás  Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén a 87%-a jár. A filmipari statiszta alkalmi munkából származó napi jövedelme nem haladhatja meg a 12 ezer forintot. Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett munkabér …

Elolvasom »

Egyszerűsített foglalkoztatás 1. (2010. évi LXXV. törvény)

Az alkalmi munkára irányuló foglalkoztatási jogviszony időbeli és foglalkoztatható létszám korlátot is szab. Abban az esetben beszélhetünk alkalmi munkáról, ha a munkáltató és a munkavállaló: –          összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig, –          egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 15 naptári napig, –          egy naptári éven belül összesen legfeljebb …

Elolvasom »

Fizetőképességi nyilatkozat (a beszámolási kötelezettség nem ér véget május 31-vel??)

Azoknak a gazdasági társaságoknak, akik a számviteli törvény rendelkezései alapján beszámoló benyújtására kötelezettek, május 31-ig kellett letétbe helyezniük az éves gazdálkodásukat bemutató éves (egyszerűsített éves stb.) beszámolót. A beszámoló jóváhagyása a taggyűlés kizárólagos jogkörébe tartozik. A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásakor a taggyűlés határozhat osztalék jóváhagyásról, természetesen az osztalékfizetési korlátok …

Elolvasom »

A személygépkocsi üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó áfa-levonási tilalom

[az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 124. § (4) bekezdéséhez] Az Áfa törvény 2013. január 1-jétől hatályos 124. § (4) bekezdése értelmében nem vonható le a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatás áfa-tartalmának 50 százaléka. Az Áfa törvény 125. § (1) bekezdés f) pontja alapján …

Elolvasom »

Mikor kell feltüntetni a vevő adószámát a számlán?

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 169. § d) pontja értelmében bizonyos esetekben – de nem mindig – a befogadó neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell. Erre az Áfa törvény értelmében az alábbi három esetben van szükség: – …

Elolvasom »

Válnál? Mediátor vagy törvényszék

Nézzük meg, hogy ha a válás mellett döntünk, mit várhatunk, kaphatunk egy szakképzett mediátortól és mi vár ránk a bírósági eljárásban. Ki a mediátor ? Független, pártatlan, felsőfokú, szakirányú szakmai diplomával rendelkező, folyamatos szakmai továbbképzésben részt vevő jogi személy. Mit várhatsz tőle ? Meghallgat, kérdez, őszintén érdekli is, amit mondassz. Természetesen meghallgatja a …

Elolvasom »

Hogyan bontsuk fel a házasságunkat?

Mint általános- és igazságügyi mediátor, egy sokakat foglalkoztatott témával kapcsolatban írok most. Vágjunk is rögtön bele… Mindenekelőtt azt javaslom – hogy mielőtt a házasság felbontásának módján, eszközein gondolkodnának – a férj és a feleség vonuljon el valahová 1-2 napra, tartson önvizsgálatot. Nagyon fontos tisztában lenni azzal, hogy mennyire felelt meg (nem a másik …

Elolvasom »

The secret – Titok-e a titok ?

2007 telén robbant be Rhonda Byrne The Secret című könyve a magyar könyvpiacra. Rengetegen vásárolták meg, és regisztráltak a www.atitok.hu honlapra. Akkoriban én is ezt tettem. Abban az időszakban pont megelégeltem, hogy nem én irányítom az életemet, és emiatt eléggé frusztrált voltam. Ez a könyv indított el egy olyan út, …

Elolvasom »

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2013.

A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld bérbeadásából, valamint a fizető vendéglátásból származó jövedelem – ez utóbbinál feltéve, hogy annak adókötelezettségére a magánszemély a tételes átalányadózást választja – külön adózó jövedelemnek minősül. I. Személyi jövedelemadó 1.1. A termőföld1 bérbeadása A …

Elolvasom »

Tájékoztatás készpénz-bejelentési kötelezettségről

Mi a szabály? Amennyiben Ön 10 000 euró vagy azt meghaladó összegű készpénzzel (akár különböző pénznemekben), vagy ennek megfelelő összértékű, készpénz-helyettesítő eszközzel (értékpapír, kötvény, részvény, utazási csekk stb.) kíván belépni az Európai Unió területére illetve elhagyni azt, a vámhatóságnak köteles erről írásban nyilatkozatot tenni. Bejelentési kötelezettség alá eső pénzeszközök: valuta …

Elolvasom »

A számviteli törvény módosításai (2000. évi C. tv.)

A számviteli törvény módosításai (2000. évi C. tv.) A számviteli törvényt 2013-ra vonatkozóan mintegy 70 helyen módosították. A változásokat minden cégnek 90 napon belül át kell vezetni a számviteli szabályzataiban. Néhány fontos változás a teljesség igénye nélkül: • A szellemi termékek fogalma a (szellemi termékekre vonatkozóan) jogszabályi környezethez lett igazítva …

Elolvasom »

2013. évi adótörvény változások 2. (SZJA néhány változás címszavakban)

Személyi jövedelemadó 2013. január 1-től megszűnt az adóalap-kiegészítés, és ezzel az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre ténylegesen érvényesül az egykulcsos adó. A jövedelemadó mértéke a jövedelem nagyságától függetlenül 16 %. Változás történt az adóelőleg megállapításnál is. Január 1-től ha a magánszemélynek kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót és a 27 %-os …

Elolvasom »

Kötelező cégmódosítás 2013. február 1-ig!!!

Kötelező cégmódosítás 2013. február 1-ig!!! 2012. március 1-én hatályba lépett jogszabályi változások következtében minden, Magyarországon bejegyzett cég vonatkozásában el kell végezni a következő cégmódosításokat (törvényi hivatkozás 2006. évi V. törvény 129. § (1) (2) (3) bekezdés, valamint 31. § (2) bekezdés): • Be kell nyújtani a cég székhelyére, telephelyére, fióktelepére …

Elolvasom »

2013. évi egyéb adótörvények változása 1. (illeték, adózás rendje)

2013. évi egyéb adótörvények változása 1. Illeték Az illeték törvény változásokat a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Megszűnik az előleg fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdon változása esetén. Az ingatlan nyilvántartási eljárás befejezését követően haladéktalanul kiszabják az illetéket (tulajdonjogot bejegyezték vagy elutasították). Ezt csak január 1-ét követően kell alkalmazni! Az …

Elolvasom »

Az új Munka Törvénykönyv 4. rész

2012. évi I. törvény (megjelent Magyar Közlöny 2012.2. szám) – 4. rész A törvény 2012. július 1-én lépett hatályba, és nem volt türelmi idő. Munkarendek Megszakítás nélküli: ha a tevékenység naptári naponként hat órát meg nem haladó időtartamban szünetel Több műszakos tevékenység: ha a tartama eléri a nyolcvan órát (átlagosan). …

Elolvasom »

Az új Munka Törvénykönyv 3. rész

2012. évi I. törvény (megjelent Magyar Közlöny 2012.2. szám) – 3. rész A törvény 2012. július 1-én lépett hatályba, és nem volt türelmi idő.   Az új Munka Törvénykönyv 1. rész Az új Munka Törvénykönyv 2. rész   Munkaidő A munkaidőre vonatkozó szabályok csak 2012. június 30-át követően közölt beosztás, …

Elolvasom »