Így kövess el bűncselekményt…

A cikk olvasási ideje kb. 6 perc

Ez az újságcikk abból az indíttatásból íródik, hogy a közvetlen környezetemben élő, ismerős családnál megtapasztaltam, mi vár azokra, akik netán bűncselekmény elkövetésére adnák a fejüket.

Éli egy rendes család a mindennapjait két kisgyermekkel, majd az édesapa váratlanul, saját indíttatásból szabálysértési értékre (!) egy vagyon elleni bűncselekményt követ el.

Nem részletezem mit tett, lényeg az, hogy szabálysértési értékre, és nem testi épség- vagy élet elleni bűncselekményről van szó.

Mindenesetre a cselekmény az bűncselekmény, de nem nagy volumenű.

A nyomozó hatóság az édesapát őrizetbe vette, majd előzetes letartóztatását kezdeményezte.

20070709szegedics14

Minderről az édesanya semmit sem tudott, teljesen váratlanul érte, hogy mit csinált a férje. Egyedül maradt a két kisgyermekkel.

Az édesapa mindeddig büntetlen előéletű, középkorú éveiben járó személy.

A nyomozó hatóság eljárása mindeddig a következő:

– a feleség férjének írt leveleit visszaküldik, nem engedélyeznek semmiféle kapcsolattartást, holott a kapcsolattartás engedélyezését az ügyész számtalanszor megígéri a feleségnek

– a feleség kérelmet ír házi őrizet elrendelésére, ugyanezt kérelmezi az édesapa is (szükség van az édesapára a mindennapokban, a havi jövedelmére is a család megélhetésének biztosítására, továbbá a gyermekek is folyamatosan keresik az apjukat), a nyomozó hatóság erre azt válaszolja az édesanyának többször telefonon, hogy erre van lehetőség, nincs akadálya, majd mégis minden szó nélkül indítványozzák az előzetes letartóztatás meghosszabbítását, melyről a feleséget egyáltalán nem értesítik

– a család otthonában újabb és újabb házkutatásra kerül sor teljesen alaptalanul a nyomozó hatóság által, hiszen az édesapa “egyetlen megzakkanásáról” van szó, a feleség a nyomozó hatóság felé intézett kérdéseire egyáltalán nem kap válaszokat, viszont felforgatják az életüket

– a feleség, az anya attól tart – és szerintem joggal -, hogy a nyomozó hatóság eleve rosszhiszeműsége miatt olyan bűncselekménnyel is meg akarja vádolni majd a férjét, amit nem is követett el

Először is teljesen felháborítónak tartom a nyomozó hatóság eljárását a családdal szemben, hiszen a hozzátartozóknak semmi közük az ügyhöz, a feleséggel, gyermekekkel szemben a nyomozó hatóságnak egyáltalán nincs joga semmiféle szankciót alkalmazni, vagy büntetni őket az édesapa elkövetése miatt.

Az édesapának, mint előzetes fogvatartottnak is vannak jogai, mint pld. levelezés, egy hónapban kétszer csomagküldés, egy héten egyszer telefonon történő beszélgetés egy személlyel, azaz a családdal való folyamatos kapcsolattartás, melynek nem engedélyezése a nyomozó hatóság által teljesen jogellenes.

A fogvatartottak jogairól bárki olvashat a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 évi 11 tvr.-ben, illetven a 6/1996. IM rendeletben.

A büntetésvégrehajtási jog főbb alapelvei, melyeknek meg kellene valósulni:

1. Általános jellegű alapelvek (ezek az egész büntetés-végrehajtás alatt érvényesülnek)

a) törvényesség

b) egyenlőség

c) jogállamiság követelménye

2. A magántitok és a személyes adatok védelme

3. Joggal való visszaélés tilalma

4. Az emberséges bánásmód

5. A normalizálás alapelve

6. A társadalomtól történő elkülönítés szükséges mértéke

7. Az egyéniesítés elve

8. A károsodás csökkentésének az elve

9. A nyitottság követelménye

A nyomozó hatóságnak nincs joga eltiltani a férjet attól, hogy a családjával, feleségével, gyermekeivel kapcsolatot tartson, ez szerintem hivatali visszaélés, joggal való visszaélés és a férjjel szemben az alkotmányban is rögzített alapjogokat is bőven sért.

Aki előzetes letartóztatásban van, az ugye nem elítélt !!!

De !

Aki elítélt, annak is vannak korlátlanul érvényesülő állampolgári jogai, ezek:

– élethez és emberi méltósághoz való jog;

– a személyi biztonság joga,

– az egészséges szociális biztonsághoz való jog, jogképesség,

– jóhírnévhez való jog,

– gondolat, lelkiismereti és vallásszabadság joga,

– magántitok védelme,

– művelődéshez való jog, tudományos és művészeti tevékenység szabadság,

– diszkrimináció tilalma

A férj, mint tudjuk, jelenleg gyanúsított, de még azt a jogot sem biztosítja számára a nyomozó hatóság, mint egy elítéltnek !

Közben lehetséges még az is, hogy a bírósági eljárás során a vádak alól a férjet felmentik. Számtalanszor történik meg ilyesmi.

És annak is számtalanszor lehettünk híradásból tanúi, hogy valakit olyan bűncselekmény elkövetésével vádoltak meg, amit nem is követett el. Ez utóbb ki is derült. Ugyanakkor a személy több évet is töltött elítéltként büntetésvégrehajtási intézetben, közben pedig széthullott az élete.

Úgy látom, hogy a nyomozó hatóságok, az ügyészségek már tényleg mindent megengednek maguknak, az sem érdekli őket, hogy egy emberi életet, akár egy családot is teljesen tönkretesznek.

Kell a statisztika, valakinek el kell vinnie a balhét, hát fogjuk rá valakire az elkövetést ???

Jelen ügyben mondanom sem kell, hogy az édesapától már megvált a munkahelye, tehát az édesanya egyedül, a saját GYES jövedelméből tartja el önmagát és két gyermekét. Hogy ez hogyan sikerül neki, az egy nagy kérdés…Mindeközben jól látom, hogy teljesen összeroppant lelkileg, ettől függetlenül a gyermekekkel ugyanúgy foglalkozik, mint a történtek előtt, végzi a mindennapi teendőket és intézi a családi ügyeket.

Elképesztő számomra, hogyan lehet egyik napról a másikra ilyen helyzetbe kerülni, és így élni tovább a bizonytalan mindennapokat.

A nyomozó hatóságot pedig ki vonja felelősségre jogellenes eljárása, magatartása miatt ? Hol kereshet megoldást az édesanya ? Az a helyzet, hogy teljesen ki van szolgáltatva a nagy magyar igazságszolgáltatási gépezetnek.

Tehát így kövessen el mindenki bűncselekményt….

About Krisztina Várnay

Privát végzettségem jogász és igazságügyi medátor, emberi jogok tanár. Újságíró-kommunikációs technológiák képzésen részt vettem. Jelenleg a KRE BTK szociológia szakán tanulok, miközben az University UNESCO hallgatójaként célom a nemzetközi globális fejlődés és a katasztrófavédelem területén történő segítségnyújtás.

Check Also

Jelentés a könyvfesztiválról

Szerzőként megjelenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon talán minden író álma. Hatalmas élmény találkozni az olvasókkal, …