A resztoratív igazságszolgáltatás

A cikk olvasási ideje kb. 14 perc

Ismerd meg a resztoratív eljárást, szemléletet. A gyakorlati alkalmazást egy általam levezetett facilitációs büntetőjogi eljárással szemléltetem most.

A konfliktus, mely resztoratív eljárást igényelt

Kiss Zoltán 2010 április 30 napján 14,30 óra körüli időben barátnőjével történt előzetes szóváltást követően ittas állapotban, feldúltan, jobb kezével betörte a Budapest, XI. kerületben lévő Galaxis Disco Shop üzlet bejárati ajtajának üvegét.

Szociális fegyelmezési séma szerinti válaszok

1. Szankcionálás 

Az ügyben a sértett feljelentést tett, melynek alapján a rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult, melyet az illetékes bíróság lefolytatott, befejezett.

A bíróságnak a vádlottra vonatkozó megállapításai:

Személyi rész – Kiss Zoltán vádlott nőtlen, kiskorú gyermeke, eltartásra szoruló hozzátartozója nincs. Iskolai végzettsége szakmunkásképző iskola, szakképzettsége lakatos. Munkahellyel 2010. január 31.-ig rendelkezett, jelenleg jövedelem nélküli. Vagyonát képezi egy öröklakás ½ tulajdoni hányada 8 millió forint értékben, és egy 500.000 Ft értékű használt személygépkocsi.

Büntetlen előéletű.

Cselekmény – A bíróság kimondta nevezett bűnösségét rongálás és garázdaság vétségében, majd halmazati büntetésül 50.000 Ft. pénzbüntetést szabott ki, melynek meg nem fizetése esetén a pénzbüntetést szabadságvesztés büntetésre kell átváltoztatni. A bíróság kötelezte a vádlottat a jövőben esetleg ezután felmerülő bűnügyi költség megfizetésére. A bíróság megállapította, hogy a vádlott erőszakos cselekményével 25.205 Ft. rongálási kárt okozott, mely alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben, az érintettekben  megbotránkozást, riadalmat keltsen. 

A fegyelmezési séma ELLENE –  autoriter (tekintélyelvű), elidegenítő és stigmatizáló (megbélyegző) formája,  a bűncselekmény állam elleni tett, az elkövetőre összpontosít, a sértett tanú, a közösség „nem vesz részt” az eljárásban, az állam képviseletében történik a felelősség megállapítása, a büntetés kiszabása, cél, hogy az elkövető megkapja, amit megérdemel (bizonyítási eljárás lefolytatása, releváns tények). Megtorló kérdései: Milyen jogszabályt szegtek meg? Ki követte el a bűncselekményt? Miért követte el? Mit érdemel érte? Kontroll magas, támogatás nincs.

hu-soc-disc-win

2. „…Ez van…”

 Ebben az esetben a sértett nem tesz feljelentést, hanem a kárt helyreállítja. Nem keresi az elkövetőt, nem tart igényt szankcionálása, sem bármilyen kárhelyreállító eljárásban való részvételre. Elkönyveli, hogy „így járt” .

A másik lehetséges verzió, hogy a sértett tudomást szerez arról, miszerint az elkövető nem rendelkezik munkahellyel, jövedelemmel, így nem várható tőle a kár helyreállítása. Feljelentést ezért nem tesz, nincs tudomása a büntetőeljáráson kívül létező egyéb eljárásról. A reménytelenség, tehetetlenség érzése kiválthat szintén közömbösséget, passzivitást az elkövető „javára”.

A barátnő az esetet elkönyveli a barátja és közötte kialakult olyan konfliktusként, melynek nem ő az oka, ezért közömbös az elkövető tette, rongáló magatartása és viselkedése iránt. „Az azt csinál, amit akar” hozzáállásban a passzivitás fejeződik ki.

 A fegyelmezési séma NINCS –  elhanyagoló, indifferens (közönyös, közömbös), és passzív megnyilvánulása. Kontroll és támogatás nincs.  A bűncselekmény ugyan kisebb súlyúnak nevezhető, ugyanakkor az érintettek közömbössége nagy veszély hordozója. Az elkövető azt gondolhatja, hogy erőszakos, deviáns magatartását „büntetlenül” máskor is, akár másmilyen helyzetben is megismételheti.

3. „..A ló másik oldala…”

A sértett(ek) tudomására kerül még a feljelentés megtétele előtt, hogy Kiss Zoltán jelenleg nem rendelkezik munkahellyel, jövedelemmel, jelenleg munkahelyet nem talál. Anyagi jellegű gondjai okozzák benne az önbecsülés csökkenését barátnőjével szemben, mely szorongásban, félelmekben és a közöttük kialakult feszültség folytán akár mások kárára is agresszivitásban nyilvánul meg.

A sértett, a barátnő megsajnálja az elkövetőt, és pld. elfogadja, megérti a tettet, segít az elkövetőnek munkahely megszerzésében, munkát ajánl számára, egyéb támogatási formák elérésnek módját tárja fel az elkövető jelenlegi helyzetének áthidalására.

 A fegyelmezési séma ÉRTE – megengedő, terápiás (kezelő, gyógykezelő), és védelmező, védelmet nyújtó formája. Kontroll nincs, a támogatás magas.  Az elkövetőnek nem kell szembesülnie azzal, hogy magatartásával mások kárára, és másokkal szemben bűncselekmény követett el, sőt az érintettek megértő, maximálisan támogató hozzáállása legalizálja a tettet, rendben valónak találja az elkövető nehéz szociális helyzetében, melyre az alkoholista életmódot is elfogadható válaszként értékeli.

4. Jóvátétel

A resztoratív eljárás, a konferencia tartásának célja a konfliktusok és a feszültségek kezelése jóvátételt ösztönző megközelítéssel, mely a sérelmek orvoslását és a kapcsolatok helyreállítását eredményezi, továbbá a támogató közösség létrehozása, valamint a kapcsolatok erősítése kontrollt gyakorló céllal.

A kisebb súlyú bűncselekmény nem feltétlenül jelent egyben kisebb traumát az elszenvedőjének.

A fegyelmezési séma VELE – kárhelyreállító, resztoratív, együttműködő és reintegráló (visszaállító) megjelenési formája. Kontroll és támogatás magas, figyelemmel az önkéntességre, és az utókövetés lehetőségére is.

Resztoratív eljárás meghatározása, szervezés, bonyolítás folyamata

 Resztoratív eljárás meghatározása: jóvátételi és helyreállító igazságszolgáltatási konferencia

 Résztvevők: mediátor- facilitátor, érintettek, támogatók, úgyis, mint a közösség tagjai.

Érintettek: elkövető és támogatója (barát, családtag), üzletben dolgozó személy, üzlet tulajdonosa (sértettek), támogatóik, barátnő és támogatója, a vállalkozó, aki az üvegezést a további bűncselekmény elkövetésének elkerülése céljából gyorsan elvégezte.

 A resztoratív eljárás lefolytatására jelzés, felkérés kell, hogy érkezzen a mediátor-facilitátor felé. Ezt megteheti  jelen esetben az elkövető, a barátnő, az üzletben dolgozó személy,  az üzlet tulajdonosa, ezek barátai, hozzátartozói,  az üvegezést elvégző vállalkozó. A jelzés ismerősön keresztül az üzlet tulajdonosától érkezhet személyes megkeresés útján (lehet telefonon, e-mailben is).

Mint mediátor – facilitátornak, első feladatom volt, hogy az elkövetőt megkeressem telefonon, elmondjam neki a kapott jelzés lényegét, tájékoztassam a lehetőségeiről. Mivel az elkövető elfogadja a lehetőséget, négyszemközti előkészítő beszélgetést folytatok vele az üggyel kapcsolatban. A beszélgetés privát időben zajlik.

Mivel az elkövető elismeri felelősségét a történtekért, illetőleg önkéntesen részt kíván venni a megszervezendő konferencián,  beszélek a sértettel. A sértetteknek a konferencia tartásába való beleegyezését követően tárgyaltam az elkövető támogatójával, az üzletben dolgozó személlyel, a sértettek támogatójával, a barátnővel, támogatójával, majd az üvegezést végző vállalkozóval.

A konferencia megszervezését és megtartását akkor is elvállalnám, ha csak az elkövető, a két sértett és a barátnő kívánna azon részt venni.

Írásos felkérésem és a beszélgetések után egyeztettem a résztvevőkkel a konferencia helyszínét, az időpontot, mely mindenkinek megfelelő volt.

A facilitátor felelőssége

 • Pártatlanság, semlegesség és magas képzettség (mediátor / facilitátor)
 • Önkéntes részvétel az eljárásban minden érintett részéről
 •  A felek teljeskörű tájékoztatása, választási lehetőség az eljárások között
 • Az elkövető felelősségvállalása önkéntes és valódi legyen
 • Áldozatok kapacitálásának (meggyőzésének, rábeszélésének) elkerülése
 • Alapos előkészítő beszélgetések
 • Konferencia: az érintettek közvetlen részvétele úgy, hogy a konfrontáció elkerülhető legyen
 • Közös megbeszélés az eset körülményeiről, az elkövetéshez vezető szempontokról, a helyreállítás módjáról, a jövőbeni elkövetés megelőzésének módjáról
 • Minden szereplő véleményének figyelembevétele
 • Lehetőség arra, hogy az elkövető önkéntes ajánlásaival jóvátegye az okozott kárt (aktív felelősségvállalás)
 • Minden érintett bevonása, a végső döntés mindenki megállapodása legyen, utókövetés
 • Szükség esetén együttműködés az intézményrendszer egyéb szolgálataival

A konferencián felszínre kerülő sérelem-, szükséglet- és felelősség kérdései a következők:

Elkövető – A munkahely elvesztésének körülményei, jelenlegi anyagi-, egzisztenciális gondok. Párkapcsolati konfliktushelyzet. A büntetőeljárás miatti szégyenérzet, düh a bírósági eljárással szemben is, pénzbüntetés megfizetése. Jelenlegi szociális gondjainak megoldása a jövőre irányulóan. Szorongás, félelemérzet, önbecsülés csökkenése (italozás), a megoldatlan helyzetek miatti szégyenérzet, melyre adandó válaszai keverednek (mások megtámadása, önvád, elkerülés). A kár okozásának körülményei, indulatok, azt kiváltó konfliktus, állapot. Felelősség elismerése, fogadása a sértett részéről. Támogatóktól megértés, mert vannak jó emberi tulajdonságai is. Bocsánatkérés és ennek a sértettek részéről történő elfogadása, jóvátételre való hajlandóság, akarat, javaslattétel.

 Sértett – üzlet tulajdonosa – Miért pont az ő üzlete előtt történt a konfliktus? Miért úgy vezette le a konfliktusából adódó feszültséget, hogy betörte az üzlet ajtajának üvegét? A történtek miatti érzéseinek kifejezése. Az üzletben dolgozó személlyel való konfliktushelyzet kialakulása a történtek miatt. Düh, a gyors helyreállítás megszervezése, költségei, ezért elmaradt más teendői, esetleg programja. Rend- és biztonságérzet labilissá válása. Megtudni az elkövető indítékát, helyzetét, szemtől szembe találkozni, kérdéseket tehessen fel neki, mert a bírósági eljárásban erre nem volt lehetősége. Előfordulhat-e ismét a cselekmény, melyet nem érdemelt meg? Biztonságtudat, hogy a tett nem ismétlődik meg. Meghallgatni a bocsánatkérést, elfogadni azt. Az elkövető részéről a kárhelyreállításra való hajlandóság felismerése, elfogadása, vagy a gesztus elfogadása.

 Sértett – üzletben dolgozó személy – Miért pont az üzlet előtt történt a konfliktus? Miért úgy vezette le a konfliktusából adódó feszültséget, hogy betörte az üzlet ajtajának üvegét? A történtek miatti érzéseinek kifejezése. Az üzlet vezetőjével való konfliktushelyzet kialakulása a történtek miatt, düh, félelem, ijedtség. Mit érzett, amikor a helyzetet kezelnie kellett? Rend- és biztonságérzet labilissá válása. Megtudni az elkövető indítékát, helyzetét, szemtől szembe találkozni, kérdéseket tehessen fel neki, mert a bírósági eljárásban erre nem volt lehetősége. Előfordulhat-e ismét a cselekmény, melyet nem érdemelt meg. Biztonságtudat, hogy a tett nem ismétlődik meg, nem kell másik munkahelyt keresnie. Meghallgatni a bocsánatkérést, elfogadni. Az elkövető részéről a kárhelyreállításra való hajlandóság felismerése, elismerése.

 Barátnő – Szóváltás miatti frusztráció, az ittas állapot elviselésének nehézségei, félelem ijedség, szorongás, feszültség érzései az agresszió miatt. Felelősségvállalása a konfliktus kialakulásában. A bírósági eljárás okozta frusztráció, párkapcsolatának-, rend- és biztonságérzet labilissá válása. Megérteni az elkövető, a barát indítékait, helyzetét, szemtől szembe feltárni az érzéseket, kérdések feltevése. Előfordulhat-e ismét a cselekmény, melyet nem talán megakadályozhatott volna? Biztonságtudat, hogy a tett nem ismétlődik meg, az italozás elmarad. Elismerni és elfogadni az elkövető bocsánatkérését. Az elkövető részéről a kárhelyreállításra való hajlandóság, akarat dicsérete. Jóvátételre, kárhelyreállításra vonatkozó javaslattétel.

 Közösség – támogatók, vállalkozó – Milyen helyzetbe került az elkövető, hogy nem látott más lehetőséget, mint a konfliktushelyzet kialakítását, az italozást, az agressziót? Miért úgy vezette le a konfliktusából adódó feszültséget, hogy betörte az üzlet ajtajának üvegét? A történtek miatti érzések kifejezése. A támogatók részéről esetleges segítség felajánlása az elkövető szociális helyzetének átmeneti javítására. Kérdések feltevése. Megelőzhető-e, hogy a cselekmény megismétlődön? Megérteni az összes érintett helyzetét. Jóvátételre, kárhelyreállításra vonatkozó javaslattétel. A sértettek részére bocsánatkérés meghallgatása, értékelése. A kárhelyreállításra való hajlandóság, akarat dicsérete.

A jóvátétel, kárhelyreállítás felajánlása, elfogadása és a gesztus értékelése után a megbékélés elérésére törekedve felolvastam jegyzeteimből jegyzeteiből a résztvevők által tett javaslatokat, konkrét megállapodási pontokat, majd az érintetteknek megköszöntem a részvételt, az eredményes együttműködést és elmondtam, hogy amíg írásba foglalom a megállapodást az utókövetésre is kiterjedően – melyet a résztvevők aláírnak -, lehetőségük van egy kis beszélgetésre, italok, szendvicsek elfogyasztására. A megállapodás aláírása után minden résztvevőnek egy-egy példányt átadtam, majd kb. fél órai beszélgetés után elköszöntünk egymástól.

Az eljárás alkalmazható az agresszív iskolai konfliktusok – bűncselekmények esetén is, amennyiben a szülő nem feltétlen kíván feljelentést tenni a fiatalkorú, vagy fiatal felnőttkorú ellen. (Az esettől függően azonban a mediátornak van lehetősége a hatóságok bevonására a resztoratív eljárásban.)

Az elkövetőnek-, a sértettnek, a hozzátartozóknak és a közösségnek szüksége van egy olyan független, pártatlan intézményre, melyen keresztül valóban igazságot szolgáltatnak minden résztvevő megelégedésére. Az eljárás előtt a résztvevőket düh, félelem és kölcsönös megvetés vezérli. Az eljárás megteremti a közeledés lehetőségét, az őszinte érzelmek kifejezését, az empátia, a tolerancia, és a belátás, a megbocsátás érzésének gyakorlását, a kárhelyreállítás módjainak kidolgozását és a közösségi biztonságérzet helyreállítását. Az egyedüli módja annak, hogy a résztvevők a krízishelyzeten felül tudjanak emelkedni, a jövőben egymás szemébe tudjanak nézni.

További célom, hogy az állampolgároknak megváltozzon a normaszegéshez való viszonylása, az igazságszolgáltatásról alkotott negatív fogalma.

About Krisztina Várnay

Privát végzettségem jogász és igazságügyi medátor, emberi jogok tanár. Újságíró-kommunikációs technológiák képzésen részt vettem. Jelenleg a KRE BTK szociológia szakán tanulok, miközben az University UNESCO hallgatójaként célom a nemzetközi globális fejlődés és a katasztrófavédelem területén történő segítségnyújtás.

Check Also

Jelentés a könyvfesztiválról

Szerzőként megjelenni a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon talán minden író álma. Hatalmas élmény találkozni az olvasókkal, …