Könyvajánló: BIBLIA

A cikk olvasási ideje kb. 7 perc

Rejtély, misztikum, fordulatos kalandok és megannyi emberi érzelem egyetlen, megrendítő erejű kiadványba sűrítve. A számtalan sikeres kiadást megért remekmű, a III. Karthágói Zsinat óta változatlan szöveggel, húsvét alkalmából most ünnepi díszkötésben a könyvesboltok polcain!

Sok-sok aforizmává szilárdult életigazság, mindenki számára érthető megfogalmazásban. Ki ne gondolkodott volna már azon, vajon honnan származnak olyan állandósult szókapcsolataink, mint salamoni bölcsesség vagy bábeli zűrzavar?

A Biblia első, vaskosabbik részében nem csak erre kapunk feleletet, hanem a tudósok hosszú sora által mindeddig megnyugtató eredmény nélkül kutatott kérdésre is: hogyan jött létre a világ? Miként népesült be emberekkel?

Ki ölt meg először egy másik embert és miért futhat be azóta is ekkora karriert az emberölés? Szabad-e tulajdonképpen ölni? Egyáltalán mit szabad és mit nem? Van-e a történelemnek kiválasztott népe, és ha van, melyik az? Mi a teendő egy apokaliptikus méretű katasztrófa esetén? Csak néhány kérdés, amelyre választ nyújt a fergeteges ószövetségi rész.

néhány főbb szereplő
néhány főbb szereplő a könyvből

A folytatásban kiderül, ki teljesíti be az Ótestamentum homályos jövendöléseit – Jézus élete és tanítása négy evangélista szerint: három szinoptikus hagyományteremtő és egy pszichedelikusabb megközelítés. Elrévedés egy olyan letűnt korban, amikor még bölcseknek lehetett nevezni és királyokként ábrázolni embereket, akik arannyal, tömjénnel, mirhával felszerelkezve követnek egy csillagot egy istállóig.

Csodák, példázatok, fantasztikus utazások négy korszakos jelentőségű szerző tollából!

A kritika egybehangzó véleménye szerint mindnek kiemelkedő fejezete a Szenvedéstörténet, amelyből a híres amerikai színész-rendező Mel Gibson készített nagysikerű mozifilmet. De aki látta filmen, annak is feltétlenül érdemes elolvasnia a vaskos szócsatákat Pilátussal, követnie a Mi Urunkat keresztútján a Koponyák Hegyére, s végigborzongania vele módszeres kegyetlenségű kivégzésének gyötrelmeit, megkönnyeznie halála lírai szépségű leírását, újra átélnie a lélekemelő katarzist. Vajon kinek szúrhatta a szemét ez a szelíd, szeretetet és békét hirdető idealista hippi? Összeesküvés áldozata lett vagy esetleg valóban megérdemelte halálát? Persze, ahogy az evangélium (azaz „örömhír”) műfajmegjelölés is sugallja: a happy end mindenképpen garantált!

Aki azt hinné, hogy ezzel véget ér ez a grandiózus könyv, az nem is tévedhetne nagyobbat. Ekkor indul csak be igazán a történet!

-SPOILER ALERT!- Néhány ember lelkesedése mozgalommá növi ki magát, szinte kézzel tapinthatóvá válik az önszerveződés erejének történelmi léptéke: „Ahol ketten-hárman összejöttök az Én nevemben, ott vagyok közöttetek.” (Máté 18, 20.) Igen, jól érzi az Olvasó, ez bizony a társas jelenlét facilitáló hatásának első leírása, tizenkilenc évszázaddal (!!!) az erre vonatkozó első szociálpszichológiai kísérleteket megelőzve. -SPOILER OFF-

Az apostoli levelek biztató szavai a mai kor emberének is megnyugvást nyújtanak, hogy aztán a Jelenések könyve olyan látomásos erővel adja meg a kegyelemdöfést felborzolt idegeinknek, amilyet a Twin Peaks-ig senkinek nem sikerült reprodukálnia.

Ki volt valójában ez a Jézus Krisztus, aki leitatott egy komplett zsidólagzit? Aki már születésének puszta hírével csecsemőgyilkosságok elrendelését váltotta ki a regnáló hatalomból?  Aki zombivá változtatott egy hullát, kinek nevéről manapság már miniszterelnökséget vezető államtitkár jut eszünkbe? Akinek a nevében önfeláldozó jócselekedeteket és gyalázatos aljasságokat egyaránt elkövetnek mind a mai napig? Tudja meg Ön is a legautentikusabb forrásból!

A Biblia szívből ajánlható minden könyvbarátnak nemre, korra, vallásra való tekintet nélkül; lélekmelengető olvasmányként esős délutánokra, utazásokhoz gyalog, szamárháton vagy a szeretet szárnyán.

Soha nem látott siker, immár több mint 500 nyelvre lefordítva! (Jelenleg nyomdában a lórieni quenya, és előkészületek alatt a klingon fordítás.)

Egy könyv, amely felforgatta a világot. Fedezze fel Ön is a csodát, ami mögötte van!

„Spirituális tanítás és művészeti alkotás, mítosz és történelmi kordokumentum egyszersmind. Vigyázat, nehéz lesz utána kivonni magunkat a hatása alól.” /New York Times/

“A biblia szó eredetileg ennyit jelent: könyvek. Elsőre talán megtévesztő a puritán cím, de olvasva mindinkább egyértelművé válik, hogy ezek nem pusztán könyvek. Ez a nagybetűs ÉLET.” /Readers Digest/

“Nem merném kijelenteni, hogy a Biblia, vagy másnéven Szentírás a világ legjobb könyve. Azt azonban erős bizonyossággal állíthatom, hogy a magyar- és a világirodalomra nézve a legnagyobb hatásúak között van, s mint ilyenre, örökérvényű remekműként kell rá tekintenünk.”  /Szajbély Mihály, irodalomtörténész/

„Ez a názáreti kissrác már 12 éves korában kiállt a jeruzsálemi templomba felolvasni a Tórából, majd vitatkozni az Írástudó rabbikkal az értelmezésén. Mindezt annak ünnepe alkalmából, hogy népe kiszabadult az egyiptomi fogságból. Hivatalos felmérések alapján a mi 12 éveseink meglehetősen hátul kullognak olvasási készség és szövegértés tekintetében, ráadásul nagyrészük még azt sem tudja, mit ünnepelünk október 23-án. Jézus maga valódi példakép lehet a mai alsó-középosztálybeli gyermekek, Mária és József pedig a szülők előtt! /Somlyó Magdolna, elnök, Magyarországi Pedagógusok Egyesülete/

„A bizonyos időközönkénti böjt, amit a Szentírás is előír, nagyon hasznos a szervezet méregtelenítése szempontjából. Lelkünket hasonlóképpen fontos rendben tartani. Igen, nevezzük ki a hét egy napját az Úr napjának, amit pihenéssel, mentális jólétünk ápolásával, rekreációval töltünk. Mindenképp érdemes megfogadni a Bibliában foglalt útmutatásokat.” /Uhlár Mónika, életvezetési tanácsadó/

“Jézus Krisztus, az újszövetségi Szentírás főhőse az egyik legjelentősebb posztszókratikus filozófus és a legkarakteresebb Nagy Sándor utáni vezető egy személyben. Nem véletlen hát, hogy az Ő Könyörületes Szívéről neveztük el plébániatemplomunkat.” /dr. Bielek Gábor, plébános atya/

„Én azt mondom: sola Scriptura – csak az Írás, csak ami abban benne van. Ennyi elég az élethez. Minden más csak duma. Én elolvastam, nekem bejött. Szerintem másoknak is be fog.” /Luther Márton, reformátor/

Az ünnepi, díszkötéses kiadás kortárs képzőművészek által festett iniciálékkal és a  Moszkva téri feketemunkásokról szóló példázat kijavított fordításával megtoldva, esztétikai ítélőerőnk fejlesztésére, morális érzékünk pallérozására, lelkünk üdvösségére és az egész család szórakoztató épülésére.

About Max Power

Irodalomhoz, filozófiához, pszichológiához értek picit. Ezen felül kulturális és társadalmi kérdések érdekelnek.

Check Also

Nyári olvasmányok 1000 forint alatt

Öt szórakoztató történet magyar íróktól, amit a kütyüdre töltve bármikor magaddal vihetsz a nyaralásra, és …