"Keep your coins, I want change!"

A szellemi függetlenség és tudatos élet “reklámja”

A cikk olvasási ideje kb. 5 perc

"Keep your coins, I want change!"
“Keep your coins, I want change!”

Nincs csőlátásom, nem vagyok terelgethető birka, és rendelkezem saját ízléssel. A világ egyik legszebb és legnehezebb nyelvét beszélem, s törekszem rá, hogy ezt minél kifejezőbben tegyem, miközben kész vagyok más népekét is elsajátítani.

Az információgyűjtés megelőzi a véleményalkotásomat, és nem szeretem, ha az emberek összekeverik az építő kritikai hozzáállást a rosszindulattal. A normakövető széplelkűségnél többre tartom az okfeltáró gondolkodást. Ahelyett, hogy megadnám a segítségre szorulónak azt, amiről úgy gondolja, hogy szüksége van, inkább segítek megtalálni azt, hogy mire lenne valójában szüksége.

A dolgok értelmét keresem. A bevett rutinoknak és problémakezelési módoknak is feltárom az eredeti célját, és ezt nem keverem össze az elérésére hivatott eszközzel. A pénzt is – eszközként – a helyén kezelem, a zsugori kapzsiság és a mesterkélt sznobság egyaránt távol áll tőlem.

Tudatosan lázadok agyam tápon tartása ellen, nem dőlök be a divatnak, az élménytársadalom sulykolásának, értelmetlen illetve értelemellenes kampányoknak. A technikai vívmányokat ésszel, célvezérelten használom, nem pedig behódolok nekik. Nem divatos, hanem stílusos kívánok lenni.

Az arcomba tolt mainstream kultúrán kívül kirándulásokat teszek az undergroundba, és igyekszem megismerni, megérteni az alternatív mozgalmakat, megfontolni a nem kézenfekvőt is, tisztába kerülni a lehetőségekkel és a világ sokszínűségével.

Nem veszem természetesnek a fennálló gazdasági rendszert, társadalmi szerkezetet, sem a nyugati világ jogi és etikai rendjét. Mások nézeteit nem nézem le, de szintén nem veszem át kritikátlanul. A csoporton belül is saját egyéniségem nyilvánul meg LeBon és Freud “tömegben kioldódó ősösztönei” helyett. Képes vagyok önálló véleményt alkotni, nem szorulok rá, hogy politikai, kulturális vagy vallási holdudvarokhoz csatlakozzam. A mindenkori rendszer konstruktív ellenzékeként (és nem romboló ellenségeként) kész vagyok értelmes, célravezető diskurzust folytatni e témákban.

Az emberekről tetteik szerint foglalok állást, nem pedig származásuk, identitásuk vagy külsőségeik alapján.

Minden körülmények között fontosnak tartom a számunkra adott valóság hathatós vizsgálatát, miközben nyitott vagyok a transzcendenciára és a belénk szocializált szűk, hipnotikus tudati állapoton való felülemelkedésre is.

Reflexszerű hárítás és elfojtás helyett fontolóra veszem a bírálatokat, saját magamat is folyamatos önvizsgálatra késztetem, és ezek tanulságai alapján képes vagyok felülemelkedni és változtatni a véleményemen; alkalomadtán kész vagyok nevetni is magamon. Kreatív energiáim kibontakoztatására törekszem, és erre a törekvésre másokat is sarkallok.

A világ és emberiség egységének önálló megnyilvánulásaként törődöm saját fizikai és mentális jólétemmel, és tisztában vagyok vele, hogy akárcsak e kettő, úgy a köz és a szubjektum jóléte is egymást feltételezi. Adok és elfogadok; ahol tudok, segítséget nyújtok mások előrelépésében, és nem restellek kérni a sajátom ügyében.

A realitás mezején mozgok, de utópiámra mindig kívánatos viszonyítási pontként tekintek, ennek pedig ezt az útját látom: SZELLEMI FÜGGETLENSÉG – ÉN ÍGY SZERETLEK!

 

Első kiegészítő cikkely:

A dipólusos gondolkodás csábító egyszerűségét legyőzve meglátom a rosszban a jót, a jóban is a tovább javíthatót és javítandót, odafigyelek az emberek, az események és a jelenségek árnyalataira. Kontextusában tekintek mindenre; globálisan és jövőorientáltan gondolkodom, lokálisan és a jelen valóságára fókuszálva cselekszem.

Kifejezem gondolataimat és érzelmeimet, de tartózkodom a kategorikus kijelentésektől: dobozolás és címkézés helyett rugalmasan tartom kognitív kapacitásomat. A személyes autonómiám felé megtett lépésekre öntudattal tekintek, de igyekszem távol tartani magamtól az önhittséget és az önvizsgálatot akadályozó önérzetességet – az igazságot keresem, nem az önigazolást. Választok magamnak és tisztelek bizonyos mintákat, de lojalitásom senkit és semmit nem követ vakon és kritikátlanul (még a sörreklám dramaturgiáját sem)!


toward_independence

…Biztos kiegészíthető még számtalan cikkellyel.  És persze mindez törekvést fejez ki a szerző részéről, semmiképp sem a fennálló állapotot. Maradéktalanul valószínűleg nem is valósítható meg, de törekvésként elvárható és elvárandó.

Aki ezzel egyetért, lehetőségeihez mérten nyilván képviselheti, rotálhatja saját köreiben a fenti gondolatokat. Esetleges nemtetszésedet, egyet nem értésedet pedig ezúttal, kérlek, ne csak a pontozócsillagokkal fejezd ki, hanem írd le aggályaidat, felvetéseidet! Akár írjunk hozzá további „kiegészítő cikkelyeket”, alakítsuk együtt a fenti nyilatkozatot, hiszen, még ha azonnal és közvetlenül nem is érezzük a hatását, de a világot is együtt alakítjuk.

About Max Power

Irodalomhoz, filozófiához, pszichológiához értek picit. Ezen felül kulturális és társadalmi kérdések érdekelnek.

Check Also

Kezdődik a számolgatás a magyar válogatottnál

Jelen állás szerint még mindig van esélye kijutni a magyar labdarúgó-válogatottnak a 2020-as Európa Bajnokságra, …