2013. évi adótörvény változások 2. (SZJA néhány változás címszavakban)

A cikk olvasási ideje kb. 5 perc

Személyi jövedelemadó

2013. január 1-től megszűnt az adóalap-kiegészítés, és ezzel az összevont adóalapba tartozó jövedelmekre ténylegesen érvényesül az egykulcsos adó. A jövedelemadó mértéke a jövedelem nagyságától függetlenül 16 %.

Változás történt az adóelőleg megállapításnál is. Január 1-től ha a magánszemélynek kell megfizetnie a szociális hozzájárulási adót és a 27 %-os mértékű egészségügyi hozzájárulást, a bevételből megállapított jövedelem 78%-a minősül az adóelőleg alapjának.

image1317832350-2

A családi kedvezmény mértéke 2013-tól nem változott. Viszont januártól a Magyarországon adóköteles jövedelmet szerző külföldi illetőségű magánszemély csak akkor érvényesíthet családi kedvezményt , ha ugyanarra az időszakra máshol nem illeti meg őt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény. (az összes jövedelmének legalább 75%-a Magyarországon adóköteles)
Új előírás januártól, mely szerint közösen vehető igénybe a kedvezmény, ha ugyanazon jogosultsági hónapra több magánszemély is jogosult a kedvezményre.

2013. január 1-től a törvény újrafogalmazta az adónyilatkozat szabályait. Ezt az egyszerű adóbevallási módot továbbra is csak azok választhatják, akik megfelelnek a törvényben rögzített feltételeknek, az év közben tőlük levont adóelőleg nem vagy csak nagyon kis mértékben tér el a tényleges adókötelezettségtől, az általuk az adóelőleg-megállapítás során érvényesített kedvezmény megegyezik az adónyilatkozat szerinti tényleges kedvezmény összegével.

2013. január 1-től megváltozik a jövedelemszerzés helye. A nem önálló tevékenységből származó jövedelem esetében a tevékenységből származó jövedelem esetében a tevékenységvégzés szokásos helyének fekvése szerinti állam. Külön szabályok vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a tevékenység végzésének szokásos helye nem határozható meg. Ezekre az esetekre a törvény ad hivatkozást.

2013. január 1-től a törvény pontosítja azon bevételek körét, amelyeket nem kell bevallani. Nem kell bevallani azt a bevételt, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, kivéve a tájékoztató adataként feltüntetendő jövedelmet. Ha azonban a magánszemély más okból nem lenne köteles bevallást tenni, az ilyen tájékoztató adatként feltüntetett jövedelmet sem kell bevallania.

2013. január 1-től a közös tulajdonban álló ingóság, ingatlan hasznosításából származó jövedelem után a magánszemélyt a tulajdoni hányada arányában terheli adókötelezettség.

A béren kívüli juttatások értékének 1,19-szorosa után 14 % egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a korábbi 10% helyett.

A munkahelyi étkezőhelyen utalvány formájában biztosított étkezés akkor is béren kívüli juttatásnak minősül, ha az étkezőhely szolgáltatását nem csak a munkáltató munkavállalói vehetik igénybe.
Az Erzsébet utalvány 2013-tól melegétel vásárlására is felhasználható.
Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány bérként közteherköteles.

2013-tól az iskolakezdési támogatás csak papíralapú vagy elektronikus utalvány formájában nyújtható (megszűnik a számlával való elszámolás lehetősége)

A béren kívüli juttatások éves keretösszege 500 ezer Ft, még akkor is, ha a magánszemély munkaviszonya a munkavállaló halála miatt szűnik meg. Ez a rendelkezés már 2012-re is alkalmazható.

Új előírás 2013. január 1-jétől , hogy őstermelői tevékenységnek minősül a saját gazdaságban termelt gyümölcs felhasználásával bérfőzés keretében történő párlatkészítés.

2013. január 1-től az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény és a nyugdíj-előtakarékossági számla nyugdíjszolgáltatása akkor is adómentes, ha a jogosult tagsági jogviszonya a teljesítés évét megelőző tizedik adóévben vagy korábban keletkezett, vagy ha rokkanttá nyilvánítása miatt lett nyugdíjjogosult.
H a nyugdíj-előtakarékossági számláról a kifizetés nyugdíjszolgáltatásként, de nem adómentesen történik, az ott képződött hozamot meg kell állapítani, és a hozam egyéb jövedelemként adóköteles.

Biztosítások
A kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások rendszeres díja adómentes. A teljes életre (halál esetére) szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítások nem rendszeres díja a törvény szerinti egyes meghatározott juttatásként adóköteles.
A kockázati biztosításnak nem minősülő biztosítások más személy által fizetett díja a díjfizetés időpontjában adóköteles.
Új fogalom a biztosításnál a személybiztosítás (élet-, baleset- és a betegbiztosítás)
Kifizetői adóteher mellett köthetők adóköteles díjú – egyéni és csoportos – személybiztosítások (vegyes életbiztosítások, nyugdíj-biztosítások, járadékbiztosítások). A vegyes biztosítások elkülönített kockázati biztosítási díjrésze adómentes.
Kamatjövedelem keletkezik a kockázati biztosításnak nem minősülő biztosításokból, kivéve ha a biztosító teljesítése adómentes.
Nem alkalmazhatók a kedvezményes adózási szabályok, ha az adott biztosításra a biztosítás teljes tartama alatt a szerződés szerint elvárt díjon felül díjfizetés történt, kivéve ha a biztosító elkülönítetten tartja nyilván.

GD Star Rating
loading...
2013. évi adótörvény változások 2. (SZJA néhány változás címszavakban), 5.0 out of 5 based on 6 ratings

About Goldaccountant

Pósa Lívia vagyok, a Gold Accountant Könyvelő- és Bérszámfejtő Iroda vezetője. 1994. óta foglalkozom könyveléssel és bérszámfejtéssel, az irodám 1998-ban, tehát több, mint 15 éve alapítottam. Ez a mai gyorsan változó gazdasági környezetben, úgy vélem, kiemelkedő teljesítménynek számít. Ügyfeleink kis- és középvállalkozók, illetve egyéni vállalkozók. Büszke vagyok hűséges ügyfeleinkre, közülük többen is már a kezdetektől minket választottak és azóta is ragaszkodnak hozzánk. Könyvelő Irodánk a Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda licencével rendelkezik. Fontosnak tartjuk a vállalkozás küldetésének elősegítését, mindig készen állunk, hogy szaktudásunkkal és információval segítsünk a döntéselőkészítésben. Gondot fordítunk arra, hogy naprakész szakmai információkkal rendelkezzünk, lépést tartsunk a változásokkal, ismerjük az alkalmazható adózási, jogi megoldásokat. Érdemes a Könyvelési Kisokos Vállalkozóknak blogot nyomon követni, illetve, a legbennfentesebb infókért hírlevelünkre feliratkozni. Könyvelő irodánk felhívja a cégvezetés figyelmét a kedvező és takarékos adózási megoldásokra. Szolgáltatásainkat szakszerűen és gondosan, a jogszabályoknak megfelelően teljesítjük, saját eljárásunkkal nem tesszük ki az Ügyfelet jogsértések és határidő mulasztások következményeinek. Kellő diszkrécióval kezeljük a vállalkozás ügyeit.

Check Also

Ipari beruházások húzzák az építőipart és a turizmust

A kritikus munkaerőhiány miatt akadoznak a lakásépítések Budapest, 2017. április 18. – Még mindig az …