Goldaccountant

Pósa Lívia vagyok, a Gold Accountant Könyvelő- és Bérszámfejtő Iroda vezetője. 1994. óta foglalkozom könyveléssel és bérszámfejtéssel, az irodám 1998-ban, tehát több, mint 15 éve alapítottam. Ez a mai gyorsan változó gazdasági környezetben, úgy vélem, kiemelkedő teljesítménynek számít. Ügyfeleink kis- és középvállalkozók, illetve egyéni vállalkozók. Büszke vagyok hűséges ügyfeleinkre, közülük többen is már a kezdetektől minket választottak és azóta is ragaszkodnak hozzánk. Könyvelő Irodánk a Vállalkozói Szemléletű Könyvelő Iroda licencével rendelkezik. Fontosnak tartjuk a vállalkozás küldetésének elősegítését, mindig készen állunk, hogy szaktudásunkkal és információval segítsünk a döntéselőkészítésben. Gondot fordítunk arra, hogy naprakész szakmai információkkal rendelkezzünk, lépést tartsunk a változásokkal, ismerjük az alkalmazható adózási, jogi megoldásokat. Érdemes a Könyvelési Kisokos Vállalkozóknak blogot nyomon követni, illetve, a legbennfentesebb infókért hírlevelünkre feliratkozni. Könyvelő irodánk felhívja a cégvezetés figyelmét a kedvező és takarékos adózási megoldásokra. Szolgáltatásainkat szakszerűen és gondosan, a jogszabályoknak megfelelően teljesítjük, saját eljárásunkkal nem tesszük ki az Ügyfelet jogsértések és határidő mulasztások következményeinek. Kellő diszkrécióval kezeljük a vállalkozás ügyeit.

Módosult a reklámadóról szóló törvény

1. A nyilvántartásba való bejelentkezés szabályai A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] 2014. december 1-jével egy új 7/A. §-sal egészült ki. Az új szabályok értelmében az állami adóhatóság a reklám-közzétevő adóalany [Ratv. 3. § (1) bekezdés] nevéről (elnevezéséről) és adóazonosító számáról külön nyilvántartást vezet, melyet a honlapján közzétesz. …

Elolvasom »

2015-ös adótörvények (társasági adó, cégautó adó)

A társasági adó törvény és a cégautó adó törvény is több változást hoz 2015. január 1-vel. Alábbi írásunk a teljesség igénye nélkül megpróbálja néhány fontosabb változásra, pontosításra felhívni a figyelmet. Társasági adó 2015. január 1-től az előadó-művészeti szervezetek, filmalkotások és látványcsapatsportok támogatásához az adózó egy rendelkező nyilatkozatot tesz egy formanyomtatványon, …

Elolvasom »

2015. évi adótörvény változások (SZJA és KATA)

A személyi jövedelemadó törvényben és a KATA törvényben is több változás lép életbe 2015. január 1-vel. Alábbi írásunk a teljesség igénye nélkül megpróbálja néhány fontosabb változásra, pontosításra felhívni a figyelmet. Személyi jövedelemadó 2015. január 1-től új fogalom az adótörvényben az első házasok kedvezménye. Minden olyan párt, ahol legalább az egyik …

Elolvasom »

Adószám felfüggesztés

Sajnos egyre több céget érint az adószám felfüggesztés. Úgy gondolom, hogy érdemes néhány szóban áttekinteni a főbb tudnivalókat. Fontos, hogy milyen esetben függesztik fel az adószámot, a felfüggesztés esetén mit tehet az adózó, milyen úton értesülhetünk adószámunk felfüggesztéséről. Az adóhatóság (NAV) a vállalkozás adószámát több esetben is felfüggesztheti: 1. Amennyiben …

Elolvasom »

Pénzügyi tanácsok induló vállalkozásoknak

Mielőtt elindítunk egy vállalkozást, nagyon sok kérdést átgondolunk, megtervezünk előre. Megtervezzük a vállalkozás tevékenységi körét, az esetleges alkalmazottak létszámát, kiválasztjuk a telephelyet, a pénzintézetet, ahol a vállalkozás bankszámláját kezelni fogják. Kiválasztjuk a könyvelőt (ismerős vagy akár internetes keresgélés alapján), akitől majd tanácsot kérünk, akiben teljesen megbízunk. Nem biztos, hogy a …

Elolvasom »

Cafetéria tervek 2015-re

Az Országgyűlés elé került a 2015. adóévre vonatkozó törvényjavaslat, mely a béren kívüli juttatásokra vonatkozóan kedvezőtlen változásokat ígér. 2014-ben a kedvezményezett béren kívüli juttatások adóvonzata 35,7% , melyet jövőre 51,17% adó terhelne. Azért, hogy a ezeknek a kedvezményezett béren kívüli juttatásoknak a versenyelőnyét megtartsák, az egyéb juttatások adóterheit 65,79%-ra növelnék. …

Elolvasom »

A behajtási költségátalány (A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. §

A behajtási költségátalányról szinte mindenki hallott már, de nagyon kevesen alkalmazzuk, pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései között megtalálható, vagyis törvény írja elő az alkalmazását. Érdemes foglalkozni vele, mert az éves beszámoló elkészítése alkalmával, a be nem folyt költségátalányt ki kell mutatni legalább a kiegészítő mellékletben. Nagyon fontos, hogy ezt a …

Elolvasom »

Könyvvizsgáló, könyvvizsgálat (2000. évi C. törvény a számvitelről 155. §)

Úgy gondolom, hogy minden vállalkozó számára ismert, hogy adóévet a beszámoló készítésével zárjuk le. A beszámolót könyvvizsgálóval kell ellenjegyeztetni. A könyvvizsgáló szerződést legalább az adóév december 31-ig kell megkötni. Közeledik az év vége, így érdemes újra áttekintenünk néhány, a könyvvizsgálattal kapcsolatos szabályozást. Természetesen ez alól a kötelezettség alól a számviteli …

Elolvasom »

Számlázó programok használatára vonatkozó bejelentési kötelezettség 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet

A 2014. július 1-tól hatályos rendelkezés alapján annak a vállalkozásnak, aki számlázó programot használ, november 15-ig bejelentési kötelezettsége van. A rendelet szerint eltérő bejelentési kötelezettséget ír elő hagyományos számlázó program (olyan program, amit a számítógépre kell telepíteni) felhasználói és az online számlázó program (olyan program, amely interneten keresztül érhető el) …

Elolvasom »

„Reklámadó” 2014. évi XXII. törvény

2014. augusztus 21-e fontos határidő a cégek számára. Ezen időpontig kell az erre kötelezett cégeknek az előző éves árbevételük alapján bevallani és megfizetni első reklámadó előlegüket. Érdemes átnézni a törvényt, mert nem csak azokat a cégeket terheli nyilvántartási, nyilatkozattételi, esetleg bevallási kötelezettség, amelyek árbevétele ezen tevékenységből származik. Természetesen itt sem …

Elolvasom »

Tévhitek a szabadsággal kapcsolatban

Az uborkaszezon közepén mindenkinek a szabadságon jár az esze. Jogi szakértőnk segít eloszlatni 5 tévhitet ezzel kapcsolatban, hogy gördülékenyebben menjenek a dolgok. 1. A ki nem vett szabadság átvihető az új munkahelyre? Nem ritka, hogy valaki év közben lép be új munkahelyére. Ilyenkor az éves szabadsága időarányos részével gazdálkodhat új …

Elolvasom »

Könyvelőirodai vezetők kártérítési felelőssége (új Ptk.)

Engedjék meg most nekem, hogy ne a saját tollammal ékeskedjek. Az Önadózó újság 2014/06. számában jelent meg dr. Szabó Tibor ügyvéd és adószakértő írása ebben a témában. A teljesség igénye nélkül szeretnék néhány gondolatot kiragadni ebből az írásból, mert úgy gondolom, hogy a könyvelőket érintő kártérítési felelősség nagyon fontos kérdés, …

Elolvasom »

A diákmunka fontosabb szabályai

A diákmunka egész évben létezik, de igazán a nyári időszakban válik napi kérdéssé mind a munkáltatók, mind a munkát vállaló fiatalok körében. Alábbi cikkünkben néhány gondolat erejéig szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy áttekintjük a diákmunka vállalás szabályait. A diákmunka – munkaviszony, – egyszerűsített foglalkoztatás vagy – megbízási szerződés keretein belül …

Elolvasom »

Adótartozásod van? A Számviteli törvény módosítása szerint kötelező lehet a könyvvizsgálat!!!!

Bár a köztudatban az a hír maradt meg elsősorban, hogy a könyvvizsgálati kötelezettség határértékének 300 millió Ft-ra történő felemelésével szűkül a könyvvizsgálatra kötelezettek köre, azonban a Számviteli törvény  változása következtében ezt a fajta mentességet nem alkalmazhatja minden társaság. Sőt, a jövőben olyanokra is kiterjedhet a könyvvizsgálati kötelezettség, akikre korábban nem …

Elolvasom »

Új szabályozás a német munkavállalás területén

A tervezet szerint automatikusan kitiltják Németországból mindazokat az uniós társállamokból érkező bevándorlókat, akik a szociális támogatásokra vonatkozó szabályok megszegése miatt elveszítik jogukat a németországi tartózkodásra, vagyis akiket kiutasítanak az országból. A beutazási tilalom maximális időtartama öt év lehet. Továbbá három évig terjedő szabadságvesztésre vagy pénzbüntetésre számíthat, aki hamis adatokat megadva …

Elolvasom »

Mit tegyünk, ha az adóbevalláshoz nem áll rendelkezésre a szükséges igazolás???

A NAV a mai napon a honlapján megjelentetett egy tájékoztatót azon magánszemélyek részére, akiknek a 2014. május 20-ig benyújtandó adóbevallásukhoz nem áll rendelkezésükre minden igazolás. Érdemes elolvasni, mert az előző évek tapasztalata alapján nem kevés magánszemélyt érint, és a nem teljesített adóbevallás miatt a magánszemély még bírsággal is sújtható. A …

Elolvasom »

Kötelező Áfa szabályok Brüsszelből

Az Európai Unió Tanácsa által hozott végrehajtási rendelet (vhr.) kiemelt jelentőséggel bír az általános forgalmi adózásra (áfa) vonatkozó előírások között, a tapasztalatok szerint azonban sok adózó még azzal sincs tisztában, hogy egyáltalán léteznek a rendeletben foglalt, kötelezően alkalmazandó szabályok. A rendelet legfontosabb rendelkezései az adóztatandó ügyletek teljesítési helyéhez kötődnek. A …

Elolvasom »

NAV: Tájékoztató a számlával bizonylatolt ügylet adatainak pénztárgépben való rögzítéséről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény) 159.§-ának fő szabálya szerint az adóalanynak az általa teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról számlát kell kibocsátani. Az Áfa-törvény 166.§ (1) bekezdés alapján, ha az adóalany a 165.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól, köteles nyugta kibocsátásáról …

Elolvasom »