Péntek 13

A cikk olvasási ideje kb. 3 perc

Az európai- és észak-amerikai kultúrában egyaránt ismert babonás nap a péntek 13.-a. Számtalan filmben felhasználták a dátumot, sőt saját filmet is készítettek a számára.

Mindezek ellenére a nap csak a 19. századtól kezdve ismert rossz ómenként, tehát egy elég új-keletű babonáról beszélhetünk. Ahhoz, hogy megértsük a babona mibenlétét, ismernünk kell az európai történelmet, továbbá a keresztény kultúrkört, mint minden nyugati hagyomány alapját.

A péntek 13.-ával kapcsolatos hiedelmek azért gyökerezhettek meg ilyen erősen a társadalmunkban, mert egyszerre két nagyon erős, balszerencsét jelentő elem is megmutatkozik benne. Ilyen a péntek, mint nap és a 13, mint szám.

A péntek, mint balszerencsés nap gyökere egészen a római időkig nyúlik vissza. A Római Birodalomban ezen a napon tartották a kivégzéseket. Ebből következik, hogy Jézust is pénteki napon végezték ki (Nagy Péntek), s így vált a péntek negatív előjelű nappá.

Szintén a keresztény kultúrkörben kell keresnünk a 13-as szám negatív mivoltának eredetét. A 12-es szám már a nagy, ókori kultúrákban is a teljességet jelezte. A Római Birodalomban 12-évente tartottak népszámlálást. Ekkoriban még 12-es számrendszert használtak, ebből maradt vissza számunkra az óra 12 egyenlő részre osztott számlapja is.

A szám megjelenik a profán jellegű szokásokban is, mint például az itáliai farsangi szokásokban, ahol 12-en táncolnak együtt, majd feltűnik a 13. akit az ördögnek tartanak, s ő a halálba táncoltat egyet maguk közül, hogy 12-en maradjanak.

A 12-13 „harca” ott van a germán mitológiában is, mint a tizenkét istenség, akik egy asztalhoz ülnek, s Lokit, a viszály istenét 13.-ként nem hívják meg, aki ezen felbőszülve megjelenik, s tönkreteszi a rendezvényt.

A 12 mindig is mágikus számként élt a köztudatban, a teljességet, az egészet hivatott jelképezni. Ettől eltérően a 13-as szám a létszámfölöttiséget jeleníti meg. Ez a 12-es és 13-as számhoz fűződő viszony a középkori Európában olyan egyértelmű és általánosan elfogadott tény volt, mint napjainkban az, hogy a Föld kering a Nap körül.

Gondoljunk csak a középkori magyar hagyományokra, melyek azt mondják, hogy a garabonciás 13 iskolát végzett, s így tett szert olyan fölös tudásra, mellyel ártani tudott az embereknek. A 13 tehát mindig a 12-es szám negatív értelembe vett túlpörgetése.

Ezen két negatív előjel összekapcsolásával született meg a péntek 13, mint szerencsétlen nap, s vált a 20. század elején az egyik legerősebb nyugati-világbeli hiedelemmé. A babona olyan erős, hogy mind a mai napig például egyes légitársaságok repülőgépein nincs 13-as sor, hotelekben nincs 13-as számmal ellátott szoba, felhőkarcolókon nincs 13-as emelet, és így tovább.

Hogy van-e alapja a babonának, azt mindenki döntse el maga, saját hite és meggyőződése szerint. A történet mindenesetre érdekes, s mindenféleképpen elgondolkodtató. Lehet, hogy eleink jobban ismerték a számmisztikát, s a világ törvényeit, mint mi? Vagy egész egyszerűen csak félreértettük a hiedelmeik alapjait, s tudatlanul kreáltunk belőle egy babonát?

GD Star Rating
loading...
Péntek 13, 5.0 out of 5 based on 1 rating

About BHajni

Check Also

Interjú Tomcsik Nórával, a történelmi kalandregények koronázatlan királynőjével

Egyszer csak gondolt egyet négy fiatal író – köztük jómagam is – és megalapították az …