Szociális szövetkezetek

A cikk olvasási ideje kb. 3 perc

A minden napi munkánk során többször kellett már a szociális szövetkezetekkel foglalkoznunk, mint adótanácsadói kérdéssel, így most a fontosabb tudnivalókat összefoglalnánk, mivel az adótanácsadások során sokszor tapasztaljuk, hogy nagyon félrevezető információk jelennek meg ezzel a gazdasági formával kapcsolatban.

A jogalkotó a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény és a 141/2006. (VI.29.) Korm. számú rendelet kibocsátásával létrehozott egy új szövetkezet típust, a szociális szövetkezeteket.

A szociális szövetkezet alapvetően munkanélküliek, illetve szociálisan hátrányos helyzetűek foglalkoztatására jön létre, de nem csupán nonprofit célokra, hanem gazdasági célokra is, az úgynevezett közösségi alapból lehet a szövetkezet tagjait támogatni.

A szociális szövetkezet megalapításához 7 személyre van legalább szükség, bevételeit gazdasági tevékenység folytatásából, állami támogatásból, közhasznú besorolás esetén felajánlott személyi jövedelem adó 1%-ából tudja megszerezni.

1

Az úgynevezett közösségi alapból az alábbi támogatási formák ismertek:

Szociális támogatás (pl. lakásépítési támogatás, gyermekneveléshez nyújtott segély, keresőképtelenek segélyezése, temetési segély, étkezési hozzájárulás, üdülési támogatás, stb.)

Oktatási támogatás (pl. képzési támogatás, ösztöndíj, stb.)

Kulturális támogatás (kulturális csoportok, hagyományőrző együttesek támogatása stb.)

Közművelődési tevékenység támogatása (ismeretterjesztő előadások megtartásának támogatása, szakmai rendezvényen való részvétel támogatása)

Sporttevékenység támogatása (amatőr és tömegsport támogatása)

A támogatások adózási megítélése kapcsán fontos megemlíteni, hogy ezen támogatásoknak az adózási és járulék vonatkozásait egyedileg kell megítélni.

Közhasznú jogállás

Ha a szociális szövetkezet megszerzi a közhasznú jogállást az alábbi adókedvezmények illetik meg:

•             társasági adómentesség,

•             vállalkozási tevékenysége után társasági adókötelezettséget érintő kedvezmény,

•             helyi adókötelezettséget illető kedvezmény,

•             vám- és illetékkedvezmény,

•             közhasznú szervezet által – cél szerinti juttatásként – nyújtott szolgáltatás igénybevevőjét, személyi jövedelemadó mentesség

 

Foglalkoztatási előnyök

A szociális szövetkezet tagjai esetében jelentős megtakarítás érhető el, mivel 10% nyugdíjjárulék fizetésén felül, a havi 6810 Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszony létrejöttét követő első évben mentesül, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25 százalékának, harmadik évben 50 százalékának, negyedik évben 75 százalékának, az ötödik évtől 100 százalékának megfizetésére kötelezett.

Ezt a formát azon helyi szervezeteknek ajánljuk, ahol például saját önellátó gazdálkodásba fog egy falu és ilyen módon szeretné a helyi munkanélkülieket foglalkoztatni és egyben megélhetést is szeretne biztosítani a számukra.

About Lea Kneitner

Részletes önéletrajzi információk a www.kneitnerlea.com-on találhatóak.

Check Also

Ipari beruházások húzzák az építőipart és a turizmust

A kritikus munkaerőhiány miatt akadoznak a lakásépítések Budapest, 2017. április 18. – Még mindig az …