Hejjes sírási hibák – Ennyire műveletlen lenne a magyar nép?

A cikk olvasási ideje kb. 7 perc

Számtalan alkalommal figyelhetjük meg internetes útjaink alkalmával, hogy a magyarok egy jelentős – a kelleténél jóval nagyobb – része helyesírási hibákat vét. Ki kisebbeket, ki nagyobbakat.

Nézzük meg, hogy ezt a két mondatot mennyire lehet elrontani: Számtalan alkalomal figyelhettyük meg internetes utyaink alkalmával, hogy a magyarok eggy jelentős – a kelleténél jóval nagyob – része hejesirási hibákat vét. Ki kissebeket, ki nagyobakat.

1

Cikkünkben összegyűjtöttünk néhány tipikus hibát, amire jó lenne odafigyelni hétköznapi életünk során. Talán már nem is néznének annyira írástudatlannak a minket körülvevő emberek.

„Népszerű” hibák

Gyakran olvashatjuk internetes fórumokon a következő szavakat: 1-el, 2-el, 3-al és társai, aggresszív, akumlátor, akumulátor, aszt és eszt, bejjebb és kiljebb, diagramm, egyelőre/egyenlőre, eggyes, kissebb, kultúrális, mennyasszony, vikkend.

És ezekkel mik a hibák? A számneveket betűkkel leírva hamar feltűnik, hogy például a hárommal az 3-mal, és nem 3-al, mivel olyan szavunk nincs, hogy háromal. Az agresszív kiejtésben talán hosszú g-nek tűnhet, de nem az. Az akkumulátor a cumulate szótőből származik, a fosztóképző az ac-, illetve ak-, így két k-val írjuk. Az azt és az ezt kiejtésben hasonuló z betűit z betűvel írjuk le. A beljebb és a kijjebb szavak sajátos helyesírása megjegyezhető, az összekevert hibás verziókon előbb-utóbb meglátszik a hiba. A diagram és sok más -gram végű szó (ellenben a gramm nem!) egy m-mel írandó. Az egyelőre alak helyes, ha a következő formátumban használjuk: Egyelőre nem kaptunk hírt. Az egyenlőre alak az egyenlő ( = ) toldalékos alakja. A kisebb a kis szóból származik, ezek után az s betűt nem kettőzzük. A kultúra szó írásmódját nem vesszük át képzett formájában, így rövidül az ú. A mennyasszony olyan nőt jelent, akit a mennyről neveztek el; mint esküvői fogalom, kéretik egy ny-nyel írni. A víkend az angol weekend szóból származik, kiejtése szerint kell leírni.

2

Lécci

Minek után az emberek jelentős része úgy gondolja, a lécci egy önálló szó, el kell most oszlatnunk egy tévhitet: a lécci a légy szíves rövidített formája akar lenni, ennek ellenére azonban helyesen írt rövidített alakja nem létezik, de legközelebb így is a légyszi áll hozzá. Van magázó formája, így tanárainknak nem kell azt mondani, hogy lécci, adja meg a kettest. Helyette válasszuk a legyen szíves formulát, vagy a tanulást.

Muszáj vagy muszály?

Természetesen a helyes válasz a pontos j-vel írt megoldás. Az ly betű használata csak a hagyomány szerinti írásmódban érvényesül, azaz írhatnánk akár mindent j-vel, de a hagyomány szerinti írásmód elve megköveteli a pontos ismeretet: és hát, mi végül is magyarok vagyunk.

Néhány ly-os szó, amelyről esetleg sokan úgy gondolják, pontos: folyik, folyjon (a felszólító mód jele j marad), folyó, folyt (a folyik ige múlt idejű alakja), folyton, ilyen, kevély, komoly, olyan, pólya, segély, sekély, szeszély, veszély.

Néhány j-s szó, amiről úgy gondolják az emberek, hogy ly-os: ajánl, bója, fajta, fojt, ifjú, ijeszt, lakáj, papagáj, muszáj, paraj, új, ujj.

Egybe vagy külön?

Sokaknak ez a kérdés nem fordul meg a fejében, amikor leírnak egy szót, ebből születhetnek a következő téves leírások (zárójelben a helyes megoldás): együttvannak (együtt vannak), mégegyszer (még egyszer), szénmonoxid, széndioxid (szén-monoxid, szén-dioxid), végülis (végül is).

3

Ékezetes hibák

Sokan gondolják azt, hogy ha valamilyen hosszú magánhangzót tartalmazó szóhoz toldalékot kapcsolunk, akkor a magánhangzó marad hosszú. Nem, nem marad. Példák: víz -> vizes, tűz -> tüzes, tíz -> tized, tizenegy (de: tízes). Hasonló ékezetes hibák jelenhetnek meg más szavakban is: dícsér helyett dicsér, kiváncsi helyett kíváncsi, kisér helyett kísér, igér helyett ígér, írt helyett irt (amennyiben valamilyen rovarirtásról van szó; az írt az ír ige múlt ideje). Érdekes szó az elöl és az elől, ugyanis mindkettő helyes, és a jelentésük hasonlósága miatt nagyon könnyű összekeverni őket: az elöl rövid ö-vel helyhatározót jelöl, azaz valakinek a pozícióját jelenítjük meg vele (nem hátul). Az elől a menekülés szóval párosítható össze könnyen.

Hosszú kettős betű – egyszerűsítő írásmód

Mi a különbség az ésszerű és a kulcscsomó között? Előbbi nem összetett szó, míg utóbbi az. Összetett szavak esetén az összetétel határán álló hosszú kettős mássalhangzót teljes egészében, négy betűvel írjuk le: jegygyűrű, fénynyaláb, díszszemle, nagygyűlés. Ellenben egyszerűsítjük az ésszerűhöz hasonló szavakat.

Az egyszerűsítő írásmódhoz tartozik még a három egymást követő azonos mássalhangzó este: sakk-kör, Mann-nal, Mann-né, Kiss-sel, de toldalékok esetén: tollal, lakkal, vállal (testrésszel).

Egy kis statisztika

A Google keresési találataival könnyen össze lehet hasonlítani, hogy egy szó két különböző alakját hány helyen láthatjuk leírva. A keresést 15 szóval végeztük el, nézzük, milyen eredményeket kaptunk!

Megdöbbentő aránnyal első helyen végzett a légy szíves és a lécci páros: a hibás, ugyanakkor lassan teljesen elfogadottá váló alakot az emberek 68,16%-a tartja helyesnek. Második helyen a még egyszer – mégegyszer páros végzett, 57,8%-kal a helyes alak javára. A muszáj a harmadik leggyakoribb hibalehetőség volt tesztünkön, mindössze a találatok 67,49%-a tartalmazta a helyes szóalakot.

A kulccsomó hibás alakot az emberek majdnem 30%-a, egészen pontosan 29,87%-a gondolja helyesnek. A kíváncsi-kiváncsi páros helyes alakját a találatok 83,08%-a jeleníti meg, a folyjon-follyon párost az emberek 86,66%-a tudja leírni helyesen, a különbség szó 88,53%-kal nyer a különbség alak felett, a dicsér-dícsér szavak közül az elsőre a találatok 88,98%-át kapjuk, a kísér-kisér párosból az elsőre a találatok 89,47%-át kapjuk, az ésszerű-észszerű szavak helyes alakját a találatoknak már a 96,35%-ában látjuk, az egyetért-egyet ért alakok közül az elsőt az emberek 96,81%-a választja, az akkumulátor 96,9%-kal győzött az akumlátor felett, a bicikli és a bicigli közül az elsőre érkező találatok aránya 96,99%, az egyik-eggyik párosnál 98,68% a helyes szó térnyerése, míg a víkend és a vikkend szavak között az előbbi nyer 99,81%-kal.

Természetesen további szavakat is kereshetnénk, de már ez a tizenöt szó is tökéletesen mutatja, hogy van még csiszolnivaló a magyar nép helyesírásán, nem is kevés.

 

About Tr220

Check Also

Kezdődik a számolgatás a magyar válogatottnál

Jelen állás szerint még mindig van esélye kijutni a magyar labdarúgó-válogatottnak a 2020-as Európa Bajnokságra, …