Általános forgalmi adó regisztráció – Mit kell tennem?

A cikk olvasási ideje kb. 3 perc

Előző cikkünkben az általános forgalmi adó regisztrált adóalanyok témakörével foglalkoztunk, melyet egy szlovák vállalat példáján tekintettünk át. Ebben a cikkben szeretnénk a konkrét lépéseket bemutatni jelen esetben az előző cikket folytatva a szlovák társaság példáján keresztül.

A szlovák társaságnak így a következő lépéseket kell megtennie a magyar adószám megszerzése érdekében.

Mivel Magyarországon adóköteles tevékenységet – jelen esetben alkatrész értékesítést – csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, így a szlovák adóalanynak az adóköteles ügylet megkezdését megelőzően az állami adóhatóságnál az erre a célra szolgáló nyomtatványon (’T201 bejelentő és változás bejelentő lap) írásban, papír alapon teljesítenie kell a bejelentkezési kötelezettségét.

1

A legfontosabb kitétel az adóköteles ügylet megkezdését megelőzően, azonban a legtöbb esetben ez nem teljesül, azaz a gazdasági tevékenység végzése már megkezdődik és a legtöbbször a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy utólag kell ezeket az ügyleteket rendbe rakni, azonban ez már nehézkes, illetve adókockázattal is jár, hiszen ilyenkor általában a magyar belföldi teljesítésű ügyletet közösségen belüli ügyletként kezelik helytelenül.

A fentiekben említett példán is egyértelműen látszik, illetve az általános forgalmi adó törvénynek az egyik meghatározó momentuma az áru szállítása hol, milyen adóalanyok között zajlik, hol áll meg a termék szállítása, azaz hol törik meg a szállítás folyamata és ez mi okból történik meg.

Az adóköteles bevételszerző tevékenység kezdő időpontjának az adóköteles tevékenység tényleges megkezdése minősül, így ezt lehet azért késleltetni, hiszen az adószámot 14 – 30 napon belül meg lehet kapni.

Az állami adóhatóság az adózónak a bejelentkezés alapján a bejelentkezés napjával adószámot állapít meg. Ha bejelentkezési kötelezettségét a tevékenység megkezdését követően teljesíti, a bejelentkezés során a bejelentkezést megelőzően megkezdett adóköteles bevételszerző tevékenységének kezdő időpontját is köteles bejelenteni, azaz ezzel jelezzük az Adóhatóság felé, hogy mulasztottunk, de igyekeztük pótolni, de nyilván valóan a mulasztási bírság fizetése alól ez nem mentesíti a külföldi társaságot, melynek kiszabására csak nagyon ritkán van lehetőség.

Az adószám igényléshez a nyomtatvány mellett a szlovák vállalkozásnak az alábbi iratokat is be kell nyújtania a nyomtatvány mellékleteként:

• a külföldi vállalkozás cégkivonatát magyar nyelvű hiteles fordításban,

• külföldi vállalkozás cégjegyzésre jogosult tagjának aláírási címpéldányát,

• az igazolást a vállalkozás székhelye szerinti ország adóhatóságától arra vonatkozóan, hogy az adott országban ÁFA adóalanyisággal rendelkezik.

A T201-es nyomtatványt mint az fentebb jeleztük papír alapon 2 példányban kell az adóhatósághoz benyújtani.

A bejelentkezéstől kezdve a szlovák adóalany Magyarországon a magyar áfa szabályok szerint bevallást fog leadni és a magyar számlázási szabályok szerint fogja kiállítani a számláját. Természetesen ugyanez igaz egy magyar társaságra, ha egy külföldi tagállamban vált ki áfa-regisztrációs adószámot.

About Lea Kneitner

Részletes önéletrajzi információk a www.kneitnerlea.com-on találhatóak.

Check Also

Ipari beruházások húzzák az építőipart és a turizmust

A kritikus munkaerőhiány miatt akadoznak a lakásépítések Budapest, 2017. április 18. – Még mindig az …